ÉLETMÓDI

Bu­da­pestre ér­ke­zik a BODY ki­ál­lí­tás

Feb­ruár 15-én meg­ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra a vi­lág­hírű BODY ki­ál­lí­tás. A le­nyű­göző em­beri tes­tet be­mu­tató tár­lat mé­rete Eu­ró­pá­ban is egye­dül­ál­ló­nak szá­mít: 2200 négy­zet­mé­te­ren több mint két­száz pre­pa­rá­tu­mot te­kint­het­nek meg a lá­to­ga­tók. A kon­ti­nen­sen még soha, egyet­len vá­rosba se lá­to­ga­tott el a tár­lat ilyen gaz­dag ki­ál­lí­tási anyag­gal.

A BODY kiállításon az érdeklődők felfedezhetik, milyen folyamatok mennek végbe a bőrünk alatt, láthatóvá és kézzelfoghatóvá válik az emberi test működése. Kitárulkozik a vázrendszer, előbukkannak az izmok, a légzőszervek, megmutatkozik a keringés. A kiállításon 3D animációkat bemutató képernyők és dokumentumok segítenek megérteni, hogy mi zajlik le a szervezetünkben sportolás, munka, vagy éppen pihenés közben.

Külön tárlat mutatja be az emberi magzat fejlődését, a "Magyarok a világ orvostudományában" részleg pedig a legnagyobb hazai tudósok előtt tiszteleg. A kiállítási tárgyak némelyike sokkoló lehet a látogatók számára, hiszen itt közvetlen közelről megmutatkozik például egy rákos máj és egy dohányos ember elfeketedett tüdeje. Bár ezek az élmények nem kellemesek, segítenek abban, hogy lássuk az egészségtelen életmód közvetlen következményeit.

A kiállítás központjában a prevenció és a mindennapi mozgás fontossága áll. Ezért a szervezők életre hívták a „Magyarok a napi testmozgásért társadalmi összefogást”, amely mellé olyan prominens személyek álltak, mint például Cseh László, Szentesi Éva, Győrfi Pál vagy Steiner Kristóf. 

Minden teremben szakképzett orvostanhallgatók válaszolnak a felmerülő kérdésekre, lehetőség nyílik az újraélesztés kipróbálására, iskolai csoportoknak  pedig szakértők tartanak tárlatvezetéseket. 

A szakmai együttműködő partnere a kiállításnak a Magyar Vöröskereszt.

A BODY kiállítás 2018 júliusáig tart nyitva a KOMPLEX-ben (1061 Budapest, Király utca 26.)

Eközben a címlapon

A kiállítás felvezető eseményére, a Prevenció, avagy életmódok változásai Cécile Nr6. kerekasztal-beszélgetésre az alábbi linken lehet regisztrálni: http://bit.ly/2DMHGTl Az esemény időpontja: január 10., 19 óra