FÜLES

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett Fri­de­ri­kusz Sán­dor! Lu­xus­ho­tel­ben üvöl­tö­zött!

Ha­tal­mas ti­tok­ban tart­ják, miért tá­vo­zott ilyen hir­te­len a Music FM-től a le­genda! Az egyik na­pi­lap in­for­má­ciói sze­rint Fri­de­ri­kusz han­go­san ki­a­bált egy lu­xus­szál­lo­dá­ban a csa­torna ve­ze­tő­jé­vel, és a kérés el­le­nére sem akart vál­toz­tatni mű­sora struk­tú­rá­ján!
  • Szerző: RIPOST

Furcsán köszönt el március 4-én Friderikusz Sándor a Music FM hallgatóitól, majd megköszönte kollégái eddigi munkáját, és elmondta, hogy a zenei szerkesztő, Soós Edwin már nem a csapatuk tagja.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Nem tudom megmondani, hogy jövő vasárnap ezen keretek között tudunk-e még találkozni. Re­mélem, igen. Rajtam nem fog múlni

- így fogalmazott a műsorvezető, majd néhány nappal később a rádió közleményben jelentette be, hogy megszűnt Friderikusz műsora. A Bors megtudta, hogy durva vita előzte meg a Pulitzer- és Prima Primissima díjas újságíró távozását.

A lap információja szerint Friderikusz Sándor a rádió vezetőjével tárgyalt műsora jövőjéről egy budapesti luxusszállodában, azonban a beszélgetés durva véget ért. A felek hangos veszekedésbe kezdtek, és a szálloda alkalmazottainak kellett közbelépniük. Állítólag ez után döntöttek a műsor megszűnése mellett. Azt nem tudni, hogy végül melyik fél dobta be a törölközőt, ugyanis a lapnak nem sikerült elérnie egyik érintettet sem.