HŰHA

Bot­rány a Music FM iro­dá­já­nál: Nem en­ge­dik be a dol­go­zó­kat

Biz­ton­sági őrök aka­dá­lyoz­ták, hogy az éj­szaka el­né­mí­tott rádió mun­ka­tár­sai el­vi­hes­sék sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­kat, il­letve meg­kez­dőd­hes­sen a bon­tás.
  • Szerző: Buster

A Media1 információi szerint botrány alakult ki péntek délben a Music FM rádiót működtető Prodo Voice Studio Zrt. által évek óta bérelt budapesti, a Váci út és a Népfürdő utca sarkán található GTC-irodaházban. Az épületbe belépni kívánó, illetve bent tartózkodó rádiósokat biztonsági őrök vezették ki az épületből, sőt még a rádió programigazgató-vezérigazgatóját, Kiss Anikót sem engedik belépni a Music FM irodájába.

A vezérigazgató és munkatársai nem férnek hozzá a saját személyes tárgyaikhoz, a vezérigazgató pedig az általa vezetett cég autójával sem tud kiállni, ugyanis az irodaház biztonsági személyzete megakadályozta, hogy lejusson a mélygarázsba, belépőkártyáikat pedig letiltották. Nem tudják elszállítani a technikai berendezéseket sem, így a bontási munkálatokkal nem tudnak haladni.