BOZÓT

Bot­rány a Job­bik­ban. Vona Fi­desz-ügy­nök­nek ne­vezte Vol­ner Já­nost

Mint ahogy arról a Ri­post ko­ráb­ban be­szá­molt, a múlt hét­vé­gén Solt­vad­ker­ten a Fritt­mann-pin­cé­ben ki­adós ivá­szat­tal han­gol­tak a Job­bi­kos po­li­ti­ku­sok a más­napi zárt frak­ció­ülésre. Amit aztán Kis­kő­rö­sön tar­tot­tak meg, kü­lön­le­ges biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek kö­ze­pette, ám hiába volt a tit­ko­ló­zás, ki­de­rült, hogy zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.
  • Szerző: F.G.

Titokban, különleges biztonsági intézkedések alkalmazásával tartották múlt héten Kiskőrösön egy luxusszállodában a Jobbik frakcióülését, amiről aztán több olyan frakciótag is beszámolt az Origónak, akiknek

elegük van a pártnál zajló folyamatokból, és teljesen alkalmatlannak tartják a párt vezetésére, a Vona bábjaként az elnöki székbe került Sneider Tamást

EZT OLVASTAD MÁR?

Vona leleplezi az árulókat

Vona Gábor felszólalása nyitotta a Jobbik titkos frakcióülését.Az egykori pártelnök beszéde elején közölte, két Fidesz-ügynököt is tudott azonosítani a Jobbikon belül, az egyik Toroczkai László volt, aki, mint Vona fogalmazott, részben szétverte a pártot, a másik pedig Volner János alelnök, aki épp most veri szét.

Volner: Vona verte szét a pártot

Volner a személyét érintő gyanúsítás miatt rögtön szót kért, és azt mondta, hagyni kellene az ügynöközést az egykori pártelnöknek, akiről egyébként nem is érti, milyen alapon tart a frakciónak eligazítást, hiszen állítólag visszavonult a közélettől és a pártpolitikától is. Volner kitért arra is, hogy ha Toroczkai László valóban a Fidesz ügynöke lenne,  akkor Vona miért beszélte rá évekkel ezelőtt, hogy lépjen be a pártba és vállalja el az alelnöki pozíciót?

Volner hangsúlyozta, hogy a párt szétverését Vona Gábor idézte elő, miatta hagyták el már több ezren a pártot, mert ő csinált belőle egy színtelen, szagtalan pártot, aminek még a lelkét is elvette. Volner ezután emelt hangon közölte Vonával: Már mi magunk sem tudjuk, hogy kik vagyunk!

Eközben a címlapon

Mint egy patkány a süllyedő hajót

Ezután a frakciótagok felszólították a pártigazgató Szabó Gábort, hogy ismertesse a pontos számokat. Szabó azt válaszolta, nem tud pontos számot mondani, de az tény, hogy ezernél is többen hagyták ott a Jobbikot, belépni pedig szinte senki nem lépett be.

Ezután Stummer János, a párt másik alelnöke is felelősségre vonta Vona Gábort, megkérdezte, nincs-e lelkiismeret-furdalása, hogy tönkretette a pártot, és elsőként hagyta el a süllyedő hajót, mint egy patkány.  Vona ezek után, az előre tervezett programtól eltérően, otthagyta a frakcióülést, és visszatért Budapestre – tudta meg az Origó.