NÍNÓ

Bör­tönbe ke­rül­het a mo­men­tu­mos tá­madó

A Bu­da­pesti Re­gi­o­ná­lis Nyo­mozó Ügyész­ség hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gatta ki Szar­vas Kop­pány Ben­de­gúzt, a Mo­men­tum Moz­ga­lom tag­ját, ami­ért ta­valy de­cem­ber­ben az Or­szág­gyű­lés előtti tün­te­té­sen do­bálta a rend­őrö­ket és könny­gázt fújt rájuk.
  • Szerző: MTI

A megalapozott gyanú szerint Szarvas Koppány Bendegúz tavaly december 12-én és 13-án az Országgyűlés épülete előtti tüntetéseken, a rendezvény biztosítását, illetve a Parlament épületének védelmét ellátó rendőrsorfal felé

célzottan eldobott egy nem azonosítható tárgyat, több meggyújtott füstképző eszközt,

amely a rendőrök látásának és légzésének nehezítésével akadályozta a létesítménybiztosítási feladatok ellátását. Ezen túlmenően egy 400 milliliteres, kapszaicinoid hatóanyagú könnygázszóró palackkal a rendőrsorfal tagjai irányába fújt, majd a rendőrök felé dobott egy szikrázó tárgyat, amellyel eltalált egy rendőrt.

Szarvas Koppány Bendegúz a gyanúsítás ellen panasszal élt, vallomást nem tett.

A bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szarvas Koppány Bendegúz jelenleg a Momentum Mozgalom tagja, a 2018-as országgyűlési választásokon a párt képviselőjelöltje, korábban a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezetének országos elnöke volt.

Nem ő az egyetlen, akit gyanúsítottként hivatalos személy elleni erőszak elkövetésével vádolnak. Ugyancsak tavaly decemberben

Eközben a címlapon

Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke a fővárosi Kossuth Lajos téren, a Parlament főlépcsőjénél az épület védelmére felsorakozott rendőrök irányába célzottan egy meggyújtott füstképző eszközt hajított,

amiért áprilisban eljárás indult ellene.