LELKIZŐ

Bog­gie ki­tá­lal: Az Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­vál egy nagy lutri!

Bog­gie sze­rint van igaz­ság abban, amit Gun­del Ta­kács mon­dott. A ma­gya­rok­nak nin­cse­nek ba­rá­tai...
Boggie kitálal: Az Eurovíziós dalfesztivál egy nagy lutri!
címkék: