SZTÁRDZSÚSZ

To­tá­lis sze­mé­lyi­ség­vál­to­zás miatt ment tönkre Boch­ko­rék kap­cso­lata!

Pél­dát­lan a ma­gyar sztár­vi­lág­ban, hogy két ennyire is­mert hí­res­ség ennyire őszin­tén be­szél­jen a vá­lá­sá­ról, aho­gyan azt Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor tet­ték az el­múlt he­tek­ben. A sztár­pár a nyá­ron 12 év után sza­kí­tott, de a hírt csu­pán egy hó­nap­pal ez­előtt kö­zöl­ték egy közös nyi­lat­ko­zat­ban. Bár azt ígér­ték, hogy hall­gat­nak a prob­lé­mák­ról, mind­ket­ten meg­tör­ték a csen­det. Meg­lepő módon egé­szen más­kép­pen em­lé­kez­nek az el­vá­lás oka­i­ról. Mintha két ide­gen élt volna egy­más mel­lett...
  • Szerző: ripost

Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor mindig is formabontó párnak számítottak. Megismerkedésük idején többen tátott szájjal figyelték őket, hogy vajon miként alakul a visszafogott híradós és a macsó rádiós kapcsolata.

Fotó: Fem3
EZT OLVASTAD MÁR?

Nem jósoltak nekik nagy jövőt, kevesen gondolták ugyanis, hogy Andrea meg tudja majd szelídíteni Bochkort, ám végül így történt. Ehhez persze szükség volt egy csodára is. Andreának sok évvel ezelőtt orvosai azt mondták, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen lehet saját gyereke, ám végül megszületett a közös lányuk, Nóra. Voltaképpen ez kötötte össze a két egészen eltérő személyiségű embert az elmúlt több mint egy évtizedben.

„A gyerek nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy véglegesítsük ezt a kapcsolatot. Nem vagyok biztos abban, hogy ha Nóri nem született volna meg, akkor mi még mindig együtt lennénk” – mondta Lovász László Lakástalkshow című műsorában a rádiós, amire nemrég Várkonyi is rákontrázott.

Fotó: Szabolcs László

„Nyilvánvaló, hogy ha nem lenne gyerekem, akkor ezt a döntést már meghoztam volna két hét vagy három év után. Nyilván más, ha van gyerek, akkor másként mérlegel az ember..." - vallotta sokatmondóan a műsorvezető Tatár Csilla videoblogjában.

Várkonyi és Bochkor tehát sosem éltek hagyományos családi életet. Külön kasszán voltak, egymás nélkül jártak nyaralni, és abban is megállapodtak, hogy soha nem házasodnak össze, mert mint mondták, nem a papír számít. A rádiós éveken át hajnalban kelt a rádió miatt, próbálta átvészelni a hajnalozást, délutánig aludt, majd mire kipihente magát, már Andrea sietett el otthonról a Tények miatt. Így teltek a pár hétköznapjai.

Mindennek ellenére sokáig boldogan meséltek arról, hogy nekik ez az élet így jó. Igen ám, de talán egyikük sem vette észre, hogy az évek során észrevétlenül egyre messzebb kerültek egymástól...

Eközben a címlapon

A részleteket olvasd el a napilap szombati számában!