RIPOSTER

Bi­zarr köz­le­ke­dési ano­má­lia Bu­da­pes­ten, erre vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Fur­csa és ért­he­tet­len, hogy két azo­nos tar­talmú tábla el­len­té­tes ha­la­dásra kö­te­lezi az au­tó­so­kat a 11. ke­rü­let egyik for­gal­mas ke­resz­te­ző­dé­sé­ben. Akkor most merre az arra?
  • Szerző: RIPOST

Egészen elképesztő fotót küldött szerkesztőségünkbe a egyik olvasója. A kép tanúsága szerint a 11. kerületi Hamzsabégi és Fehérvári út kereszteződésénél előbb balra, majd centikkel később jobbra terelik az autósokat: bizarr közlekedési anomália alakult ki!

EZT OLVASTAD MÁR?
Totális a káosz a környéken, már csak az hiányzik, hogy meg is büntessenek valakit

- panaszkodott a -nak Edit.

Vajon hogyan kell helyesen közlekedni a táblák értelmében?