HARCÉL

Bi­zarr kí­sér­le­te­zés Ja­pán­ban: Em­beri fül nő egy pat­kány hátán

Ma­hol­nap akár a fe­jün­ket is el­ve­szít­het­jük, mert ka­punk he­lyette má­si­kat... Az új tu­do­má­nyos ered­mé­nyek leg­alábbis ezt su­gall­ják. Egy fül pél­dául már nő­dö­gél egy japán egye­temi la­bor­ban, el­sőre elég meg­hök­kentő kö­rül­mé­nyek kö­zött.
  • Szerző: F. G.

Mesterségesen növesztett csontról, laboratóriumban előállított és szívműtéthez használt erekről hallottunk már, de egy minap a világsajtóban körbefutott kép arra utal, hogy valami egészen utópisztikus dolog alakul Japánban.

Emberi fülporcok nőnek egy őssejttel kezelt laboratóriumi patkány hátán. Ha a kísérlet eredményes lesz, akkor talán belátható idő belül elkezdődhet a nagyüzemi szervgyártás is!

A Kyotói Egyetem kutatói azt remélik, hogy az új technológiával rendellenességgel született gyerekeken segíthetnek, de baleseti sérülésekben  elvesztett fülek pótlására is használhatják - írja a dicovery.com.