MANI

Biz­­tos, hogy aka­­rod? - Aján­­dék­öt­­le­­tek ka­­rá­­csonyra 6. rész

Kö­­ze­­le­­dik a ka­­rá­­csony, egé­­szen pon­­to­­san 4 hét­­vé­­gén van még le­­he­­tő­­ség arra, hogy gye­­re­­ke­ink­­nek meg­­ta­­lál­­juk a min­­den szem­­pont­­ból meg­­fe­­lelő aján­­dé­­kot. Ez sok­­szor nagy fej­­tö­­rést tud okozni. Ezért se­­gít­­sé­­gül hív­­tunk egy igazi já­­ték­­ra­­jon­­gót, aki tesz­­teli ne­­künk a já­­té­­ko­­kat, még mi­e­lőtt olyat vá­­sá­­rol­­nánk, ami nem bi­­zo­­nyul hasz­­nos­­nak.
  • Szerző: PZs

A Minecraft nevű számítógépes játékban apró építőelemekből lehet világokat alkotni és azokban barangolni. Ennek nem kevés emblematikus szereplője van, így például Alex és Skeleton horse vagy a zombi-malac-ember.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A két játék együttesen 10 000 forintba kerül. Innentől már a szülőé a döntés, hogy vesz-e pár inaktív játékbabát vagy inkább a gyerekével eltölthető és közösen átélhető élményre költi ezt a pénzt.