TREZOR

Bio­ló­giai cso­da­fegy­ver! Seb­gyó­gyí­tás­ban hódít a kü­lö­nös te­rá­pia

Ame­ri­kai or­vo­sok ku­ka­co­kat hasz­nál­nak seb­gyó­gyí­tásra. Olcsó, ha­té­kony, nin­cse­nek mel­lék­ha­tá­sok. Va­ló­sá­gos bio­ló­giai cso­da­fegy­ver, amit lét­re­hoz­tak. A ku­ta­tók to­vábbi al­kal­ma­zási te­rü­le­te­ken gon­dol­kod­nak, de kér­dés, mit szól­nak majd az an­ti­bio­ti­ku­mok ter­me­lé­sé­ben ér­de­kelt gyógy­szer­gyár­tók.

Egy floridai katonai kórházban folytak a kísérletek, elsősorban a diabéteszes veteránok fekélyes lábának gyógyításánál használták a kukacokat. Erre a célra leginkább a selymes döglégy fehér lárvái alkalmasak. Az egész folyamat klinikai környezetben, kontrolláltan történt – a kukacok előállításától kezdve a kezelés végéig.

EZT OLVASTAD MÁR?

A lárvák sterilizálják a sebeket

Gyógylárvákat vetnek be az amerikai seregben (Fotó: biomed)
Gyógylárvákat vetnek be az amerikai seregben (Fotó: biomed)

A kísérletek során a betegek egy részét hagyományos módon – szikével, ollóval – kezelték, másoknál viszont a steril körülmények között kitenyésztett légylárvákat alkalmazták. A sebbe engedve őket elfogyasztották az elhalt vagy elszáradt szövetrészeket és a bennük lakó mikroorganizmusokat. Magyarul sterilizálták a sebeket, ezzel elősegítették a begyógyulásukat.

Persze, a kukacok nem szabadon mászkáltak a fekélyes lábakon, hanem hálós anyagból készült kis batyukban engedték őket a sebekre. Így dolguk végeztével – néhány nappal később – könnyen el is lehetett távolítani az élő fertőtlenítőt.

Eközben a címlapon
A lárvák annyira sikeresek voltak, hogy még az ún. biofilmet is megsemmisítették. A biofilm az az összefüggő bevonat, amelyet a mikroorganizmusok alkotnak pl. egy seb felületén – és amely ellen a szike és az olló használhatatlan.

Nincs rezisztencia

Fekélyes sebeket kezelnek a lárvák (Fotó: biomed)
Fekélyes sebeket kezelnek a lárvák (Fotó: biomed)

Sokan az ápoltak és az ápolók között is azonban – érthető módon – meglehetős ellenérzésekkel viseltetnek a kis fehér kukacok iránt. De ez az egyetlen, amit negatívumként tudunk említeni. A kukacos kezelések során ugyanis nemcsak a baktériumok és biofilmek tűntek el maradéktalanul a sebekből, de további nagy előny, hogy a mikroorganizmusok nem tudnak védekezni a lárvák ellen. Szó sincs kukacrezisztenciáról.