KÜLFÖLD

Be­til­ta­nák a kések tar­tá­sát Alsó-Szász­or­szág és Bréma köz­te­rü­le­tein

Ko­ráb­ban a ma­gán­sze­mé­lyek 12 cen­ti­mé­te­res kést "szál­lít­hat­tak" ma­guk­kal, ez majd 6 cen­ti­mé­te­res lehet. A rugós ké­se­kere tel­jes ti­lal­mat ter­vez­nek.
  • Szerző: SZM

Az elmúlt öt évben csaknem megduplázódott a szúró fegyverekkel elkövetett támadások száma, ezért az osztrák kormány arra készül, hogy január elsejétől betiltja a kések birtoklását a nem uniós országokból érkezett bevándorlók számára – írtuk meg tavaly októberben. A 2013-ban történt 676 támadás után ez a szám tavaly már 1030 volt és ezek közül 635 késelést bevándorlók követtek el, azaz az osztrák lakosság létszámához képest túlnyomó részben ők voltak a tettesek – írta akkor a Der Standard.

Ugyanilyen okok miatt most két német tartomány is betiltaná a kések tartását a közterületein– írta a Voiceofeurope. Alsó-Szászországban és Brémában már kidolgozták a jogszabályokat a Szövetségi Tanács számára.

Ezek megtiltanák a kés tartását minden vasútállomáson, bevásárlóközpontban, nyilvános rendezvényeken és általában minden olyan helyen, ahol sok ember közlekedik.

Korábban a magánszemélyek 12 centiméteres kést “szállíthattak” magukkal, ez majd 6 centiméter lehet. Rugós késeket egyáltalán nem lehet majd tartani.