POLITIK

Be­ren­del­ték a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba a román nagy­kö­ve­tet az akasz­tá­sos be­széd miatt

Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter tel­jes mér­ték­ben el­fo­gad­ha­tat­lan­nak, az eu­ró­pai ér­té­kek­hez és a 21. szá­zad­hoz mél­tat­lan­nak tartja Mihai Tu­dose román mi­nisz­ter­el­nök ma­gyar au­to­nó­mia­tö­rek­vé­sek­kel kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát, és kö­zölte, hogy az ügy miatt pén­te­ken reg­gel a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba ren­del­ték Ro­má­nia bu­da­pesti nagy­kö­ve­tét.
  • Szerző: Ripost

Szijjártó Péter pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a Románia területén élő magyar nemzeti közösség érdekében a magyar kormány mindig a kölcsönös tisztelet talajára kívánta építeni a magyar-román kétoldalú kapcsolatokat, ami az éppen aktuális román kormányok tekintetében, hol több, hol kevesebb viszonzással és kölcsönösséggel párosult.

Ugyanakkor kijelentette: vitathatatlan, hogy Románia jelenlegi miniszterelnökének nyilatkozata, amikor "egy nemzeti közösséget, annak képviselőit gyakorlatilag  kivégzéssel fenyegetett meg, teljes mértékben elfogadhatatlan, Európához, az európai értékekhez, a 21. századhoz teljes mértékben méltatlan".

EZT OLVASTAD MÁR?

Közölte: éppen ezért természetesnek evidensnek és vitán felül állónak gondolják, hogy Románia kormányának, miniszterelnökének ezt a helyzetet minél előbb rendeznie kell.

Jelezte: pénteken reggel a külügyminisztériumba rendelték Románia budapesti nagykövetét, és a "miniszter-helyettes világossá tette számára" a magyar kormány álláspontját, a nagykövet pedig "bizonyos nyelvtani magyarázatot" próbált adni a kijelentésre.