NÍNÓ

Fegy­ver dör­dült: Ször­nyű, mi tör­tént egy nővel Békés me­gyé­ben

A Me­ző­ko­vács­házi Rend­őr­ka­pi­tány­ság az 55 éves domb­egy­házi férfi ellen lő­fegy­ver­rel vagy lő­szer­rel vissza­élés bűn­tett és sú­lyos testi sér­tés vét­ség el­kö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt in­dí­tott bün­te­tő­el­já­rást.
  • Szerző: Doris

Véletlenül elsült, illegálisan tartott fegyver sebesített meg egy nőt a Békés megyei Dombegyházán.

A rendőrség szerint a pisztoly a nő férjéjé volt, a férfi töltött állapotban hagyta a házuk kamrájában, egy polcon. A nő takarítás közben véletlenül hozzáért, ettől elsült és a lövés eltalálta őt. A baleset után tartott házkutatáson a rendőrök a lakóházban és melléképületeiben az átalakított légpisztoly mellett találtak egy szintén átalakított maroklőfegyvert és egy kispuskát, valamint közel száz lőszert.

EZT OLVASTAD MÁR?
Fotó: Police.hu

A férfi a fegyverek, lőszerek tartásához szükséges engedéllyel nem rendelkezett. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság az 55 éves dombegyházi férfi ellen lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett és súlyos testi sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást.