INSIDER

Bé­kás­me­gyeri gyil­kos­ság: A bí­ró­ság el­ren­delte a le­tar­tóz­ta­tást

A vég­zés sze­rint meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a vé­lel­me­zett el­kö­vető előre meg­fon­tolt szán­dék­kal több lö­vés­sel meg­ölte saját lánya élet­tár­sá­nak any­ját. A gyil­kos­sá­got kö­ve­tően au­tó­já­val el­me­ne­kült, majd ön­gyil­kos­sá­got kí­sé­relt meg, si­ker­te­le­nül.

Az ügyészség a gyanúsított letartóztatását, míg a védő bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Az elkövetés  brutalitására való tekintettel a bíróság úgy ítélte meg, hogy a vádlott esetében fokozottan fennáll a szökés veszélye. A bíróság szerint a gyanúsított a bizonyítást veszélyeztethetné, a büntetőeljárásban résztvevőket vagy más személyeket jogellenesen befolyásolhatná.

Ugyanakkor a bűnismétlés veszélye is fennáll, tekintettel arra, hogy a gyanúsított a családtagjait megfenyegette.

A 2018. november 23-án meghozott végzés szerint a gyanúsított letartóztatása 2018. december 23-ig tart.