NÍNÓ

Be­dur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént az év első éj­sza­ká­ján

Már az év első nap­ján ha­tal­mas számú mig­ráns akart át­jutni Ma­gyar­or­szág déli ha­tá­rán. A ha­tár­ren­dé­szek össze­sen 24 férfit kap­tak el, akik egy Szer­bi­á­ból ér­kező te­her­vo­na­ton meg­bújva akar­tak az or­szágba jutni. A sze­mély­azo­nos­sá­gát egyi­kük sem tudta iga­zolni.
  • Szerző: Ripost

Már 2019 legelső éjszakáján, kicsivel hajnal 1 óra után hatalmas razziát tartottak a határrendészek. Egy Szerbia felől érkező tehervonaton 24, magát afgánnak valló férfit fogtak el Kelebiánál. Az illegális határátlépők a tehervonat vagonjaiban próbáltak megbújni. 

A migránsok sem személyazonosságukat, sem pedig magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A rendőrök a jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz – adta hírül a police.hu.

EZEKET OLVASTAD MÁR?