HARCÉL

Be­dobta a tö­röl­kö­zőt Bok­ros Lajos pártja

A volt szo­ci­a­lista pénz­ügy­mi­nisz­ter, Bok­ros Lajos ala­pí­totta Mo­dern Ma­gyar­or­szág Moz­galma leg­utóbbi köz­gyű­lé­sén dön­tött úgy, hogy nem kí­ván­ják foly­tatni a po­li­ti­zá­lást és az "ön­kény­ura­lom" fenn­tar­tá­sát.
  • Szerző: itgy

„2019. március 15-én megtartott utolsó közgyűlésén a Modern Magyarország Mozgalom (MOMA) tagjai megszavazták, hogy a párt fejezze be működését. Ennek legfőbb oka, hogy többé nem látjuk értelmét annak, hogy díszletként szolgáljunk ahhoz az erőtlen ellenzéki tevékenységhez, ami az önkényuralom szorításában jobbára az »éhezők viadalává« silányult – írták a közleményben.

Vélhetőleg nem rendelnek el nemzeti gyásznapot a hír hallatán, annál inkább nem, mert

a MOMA tevékenységéről alig lehetett hallani.

A 2013-ban Bokros Lajos alapította párt megítélésére rányomta bélyegét a pártalapító személye, azaz Bokros elutasítottsága.

A nevéhez fűződő, a szociális és családtámogatási kiadásokat drámai mértékben csökkentő "csomag" miatt talán minden idők legnépszerűtlenebb pénzügyminisztere volt, miközben a közgazdászok és pénzügyi szakértők többsége szerint intézkedései ártottak a magyar gazdaságnak és családoknak. Annak ellenére, hogy alig egy éven át töltötte be ezt a tisztséget.

Bokros most megszűnő pártja nem hagyott mély nyomokat a hazai politikai életben. Sikereikre jellemző, hogy a 2014-es európai parlamenti választáson való részvételhez szükséges 20 ezer ajánló aláírást nem sikerült összegyűjteniük,

a 2018-as országgyűlési választáson pedig összesen 617 szavazatot kaptak.   

A MOMA megszűnését tehát lehet ugyan az "önkényuralom szorításával" vagy az ellenzék belső harcaival magyarázni, a valóság azonban az, hogy a Bokros-féle elképzelésekből a magyar társadalom nem kér. Eltűnésük pedig aligha rázza meg az országot.

Eközben a címlapon