HARCÉL

Ban­góné to­vább foly­tatja a pat­ká­nyo­zást

Hiába kért bo­csá­na­tot Ban­góné Bor­bély Il­dikó MSZP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő az ATV-ben el­mon­dott bot­rá­nyos ki­je­len­té­séért, a meg­bá­nás a jelek sze­rint csak ámí­tás. Fa­ce­book-ol­da­lá­ról mos­ta­náig sem tűnt el a pat­ká­nyo­zós videó.
  • Szerző: itgy

Mint az köztudott, a politikai közbeszéd soha nem látott mélységeibe sikerült alászállnia Bangóné Borbély Ildikónak, amikor az ATV Start című műsorának vendégeként patkánynak nevezte a Fidesz szavazóit.

A minősíthetetlen mondatok akkor hangzottak el, amikor a riporter kérdésére, hogyan lehetséges, hogy ha a Fidesz ellopja az uniós pénzeket, a támogatottságuk mégis folyamatosan emelkedik, Bangóné így válaszolt:

Sok a patkány Magyarországon.

A félreérthetetlen kijelentést (mert óriási botrány kerekedett belőle, sőt az MSZP és a Párbeszéd kivételével valamennyi ellenzéki párt  is elutasította) a politikus megpróbálta megmagyarázni. Azt igyekezett bizonygatni, hogy félremagyarázták mondandóját és ő a rágcsálókra célzott, nem a Fidesz szavazóira.

Aki látta a felvételt, nem hiszi, nem is hiheti el a magyarázatot. Az ezt követő, a Facebook-on közzétett bocsánatkérés őszinteségében pedig azért nem hihet, mert ha komolyan gondolta volna, törölte volna ezt a felvételt.

Nem tette meg, most is megnézhető a gyalázatos produkció.