BOZÓT

Ban­góné nagy baj­ban, az el­len­zék is ki­át­kozta

A ma­gya­rok túl­nyomó több­sége (78 szá­za­lék) sze­rint nem he­lyes, hogy Ban­góné Bor­bély Il­dikó, az MSZP kép­vi­se­lője pat­kány­nak ne­vezte a Fi­desz sza­va­zóit, még az el­len­zéki szim­pa­ti­zán­sok két­har­mada (67 szá­za­lék) is el­ítéli ezt a stí­lust - de­rült ki a Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb fel­mé­ré­sé­ből.
  • Szerző: RIPOST

A Nézőpont Intézet online villámkutatást végzett, melyből kiderült, hogy a magyarok többsége (54 százalék) felháborítónak tartja Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP parlamenti képviselőjének kijelentéseit, mely szerint azért nő a Fidesz-KDNP népszerűsége, mert sok a patkány Magyarországon. A magyarok túlnyomó többsége (78 százalék) szerint pedig nem helyes, hogy a politikusok ilyen kifejezéseket használnak,  még az ellenzéki szimpatizánsok kétharmada (67 százalék) is elítéli ezt a stílust. 

Annak ellenére, hogy még csak pár napja történt az eset, már a magyarok 70 százaléka hallott a történtekről. Többen vannak azok, akik szerint le kellene mondania Bangóné Borbély Ildikónak a parlamenti mandátumáról (43 százalék), mint azok, akik szerint nem (34 százalék),  még minden tizedik ellenzéki szimpatizáns is lemondatná a képviselőnőt. Ez azért is lehet, mert  nem hiszik el az emberek Bangóné Borbély Ildikó védekezését, miszerint nem a Fideszre szavazókra értette a kijelentéseit, a többség (53 százalék) egyértelműen úgy látja, hogy a kormánypárti szavazókat patkányozta le az MSZP parlamenti képviselője.