KÜLFÖLD

Pol­gár­há­ború a ma­gyar bal­ol­da­lon

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt (MSZP), de Botka László mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt mégis igyek­szik fenn­tar­tani az egy­sé­ges szer­ve­zet lát­sza­tát. Ezt a célt szol­gál­hatta az a 168 órá­ban meg­je­lent in­ter­júja is, amely­ben a pártja és a de­mok­ra­ti­kus oldal kol­la­bo­rán­sait, "jó­szán­dékú ba­lek­jeit" tá­madja és bí­rálja.
  • Szerző: WM

Neveket még nem említett a „balekok” sorában, de Botka László simán leárulózta Molnár Zsolt szocialista elnökségi tagot, aki javaslataival szembe megy a szocialisták kongresszusán elfogadott irányvonallal. Molnár korábban ugyanis azt írta, hogy az LMP-t hagyni kellene önállóan indulni a választásokon, az MSZP pedig nem vitathatja el, hogy Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció elnökének a parlamentben a helye. Szerinte Gyurcsányék és széles összefogás nélkül az MSZP képtelen leváltani a kormányt.

Az MSZP elnökségében sokan pánikreakciónak, bűnbakkeresésnek tartják Botka kollaboránsokat, árulókat emlegető nyilatkozatát, mivel az utóbbi hónapok közvélemény-kutatási adatai szerint a kormányfőjelölt, illetve a szocialista párt támogatottsága is esett– értesült a Magyar Idők.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Eszem ágában sincs beleszólni az MSZP-n belüli vitákba. Egy dologban azonban biztos vagyok: elég a háborúskodásból. Orbánéból, Botkáéból, a Momentum mindent kidobni akaró fiatalos radikalizmusából. Kérem, kérem, több nyugalom és az igazunkban való hitből származó magabiztosság

– reagált Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. Botka árulózásáról Molnár Gyula, az MSZP elnöke a Népszavának úgy fogalmazott:

A választási időszakban nincs helye a belső viták nyilvánosság előtti megvívásának.

Botka kampánystábjának vezetője, Kerényi György az RTL Klubnak viszont megerősítette, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje árulónak tartja Molnár Zsoltot, és ennek megfelelően kíván majd fellépni.

Molnár végül arról beszélt a csatornának, hogy pártszavazást kellene tartani az MSZP szövetségi politikájáról, majd a hvg.hu-nak már azt is elmondta: sajnálja, hogy Botka tovább folytatja a baloldali polgárháborút az MSZP-n belül és a baloldali pártok között.