NÍNÓ

Ba­le­set tör­tént a for­gal­mas főúton, tel­jes útzár van ér­vény­ben

Tel­je­sen le­zár­ták a Nóg­rád me­gyei utat, mi­u­tán egy sze­mély­autó az árokba csa­pó­dott, onnan pedig meg­pör­dülve az úton állt meg. Sé­rültje is van a bal­eset­nek, ezért a tűz­ol­tó­kon kívül a men­tő­ket is a hely­színre kel­lett ri­asz­tani.
címkék:
  • Szerző: Ripost

Teljesen le kellett zárni a 22-es főutat Szécsény és Endrefalva között, miután egy autó az árokba hajtott, majd az úttesten megpördülve állt meg. A balesethez a szécsényi hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották, akik egy sérültet látnak el. 

Az útlezárás miatt a közeli földút használatát javasolja a rendőrség.

címkék: