HARCÉL

Az el­len­zéki iz­gá­gák megint be­ol­vasni akar­nak

Újabb el­len­zéki bo­hóc­ko­dás kez­dő­dött az MTVA szék­há­zá­nál, a szo­ká­sos sze­rep­lők­kel. Had­házy Ákos, Szél Ber­na­dett, Varjú László és Tor­dai Bence ment a köz­te­le­ví­zió szék­há­zá­hoz, és va­la­mi­lyen po­li­ti­kai ki­ált­ványt akar­nak be­ol­vasni - írja az Origo.hu.

Az ugyan a világ összes közmédiumában képtelenség lenne, hogy politikusok kényük-kedvük szerint bejárkáljanak és kiáltványokat olvassanak fel, de Hadházyékat ez nem zavarja, láthatóan úgy döntöttek, hogy nekik joguk van szerkeszteni a politikai műsorokat.

Emlékeztető: így tüntiztek azok, akik most beolvasni akarnak
Emlékeztető: így tüntiztek azok, akik most beolvasni akarnak

Az ellenzéki mozgalmárokat ismerve ma is lehetnek vicces, helyesírási hibáktól tarkított jelenetek. Esetleg korlátgyakorlatok, ajtónak rohanások, sőt talán földön fetrengések is.