CSALÁDOK

Az anya­giak már nem gör­dí­te­nek aka­dályt a gyer­mek­vál­la­lás elé

A Fi­desz-kor­mány 2010 óta je­len­tős, a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást tá­mo­gató in­téz­ke­dést ho­zott, ezek közül ki­emel­ke­dők a mun­ká­hoz kö­tött ked­vez­mé­nyek. A csa­ládi adó­ked­vez­mény évről évre emel­ke­dik, a kis­gyer­me­ke­sek­nek a gyed ext­rá­nak kö­szön­he­tően nem kell vá­lasz­ta­niuk a munka és a csa­lád kö­zött, a nők pedig negy­ven év mun­ka­vi­szony után nyug­díjba me­het­nek, ezzel se­gítve a gyer­mek­ne­ve­lést.

A 2010-es kormányváltást követően teljesen megújult Magyarországon a családtámogatási rendszer. A szocialista, liberális kormányok nehéz helyzetbe hozták a munkavállalókat, megszorításaikkal gyakran a gyermeket nevelő magyar családokat sújtották, a devizahitelezés csapdájába sodorták a lakosságot. 2010-ben az új kormány hivatalba lépését követően azonnal nekilátott a családtámogatási rendszer kialakításának, a gazdaságilag kiszolgáltatott, államcsőd szélén álló, eladósított ország újjászervezésének.

A kormány egyik legfontosabb irányváltása, hogy a korábbi – alanyi jogon szétszórt – támogatásokat már a munkavállaláshoz kötötte. Ennek egyik legjelentősebb lépése volt az adórendszer átalakítása, amelynek a családi adókedvezmény adja napjainkban is a gerincét. A kormány jelentős adókedvezményt ad a gyermekeseknek. Minél több gyermeket vállal a család, az adókedvezmény mértéke annál nagyobb, minél több gyermeket vállalnak a családok, munkabérüket annál kisebb mértékű elvonás terheli. Ennek köszönhetően mára 130 ezer munkavállalónak már egyáltalán nem kell adó- és járulékterhekkel számolnia, 2011 és 2017 között pedig összesen 1572 milliárd forintot hagyott az állam a családoknál.

A támogatások mértéke évről évre emelkedik, jövőre több mint 2000 milliárd forintot fordít a kormány a költségvetésből a családokat támogató intézkedésekre. Míg 2010 előtt, az MSZP–SZDSZ-kormányok idején alig haladta meg a GDP három százalékát a munkavállalóknak, családoknak járó támogatások mértéke, addig jövőre ez az arány már 4,6 százalékra emelkedik, ezzel kiemelkedő mértékű ráfordítást elérve.

A családi adókedvezmény bevezetése, majd annak kiterjesztése hathatósan hozzájárult a munkavállaló családok, a középosztály életszínvonalának emelkedéséhez, a gazdaság felélesztése pedig lehetőséget nyújtott a 2013-ban még magas munkanélküliség visszaszorításához. A Munkahelyvédelmi akció bevezetésének köszönhetően a fiatalok, idősek, kisgyermekesek után a munkaadók jelentős adó- és járulékkedvezményt vehetnek igénybe 2013 óta. A munkába állók számának dinamikus emelkedése tovább élénkítette a gazdaságot, a kormány által bevezetett egyéb, szociális jellegű intézkedések – jelentős részben a rezsicsökkentés – tovább könnyítette a munkavállalók, családok megélhetését.

A gazdaság átalakításával, a válságot követő időszak konszolidációját követő növekedéssel lehetőség nyílt arra, hogy a kormány újabb támogatásokat nyújtson a családalapításhoz, a gyermekvállalás ösztönzéséhez. Az első házasok kedvezményét 2015-től vezették be, tavaly már nyolcvanezer pár érvényesített adókedvezményt munkabéréből, ezzel az intézkedéssel 3,3 milliárd forintot hagyott a kormány a családalapításra vállalkozó fiataloknál.

Magyarország egyre kedvezőbb gazdasági helyzetének köszönhetően 2016-tól jelentős fordulat következett be. A keresetek emelkedése soha nem látott dinamikát ért el, amely ösztönözte a fogyasztást, ezáltal a vállalkozói szféra egyre többet termel. Ennek köszönhetően a kormány az államkasszába befolyó többletet a családalapítás, gyermekvállalás, valamint a dolgozók további támogatása érdekében az állampolgároknál hagyta. A családi kedvezmények összege 2016-hoz képest 2019-re megduplázódik.

Eközben a címlapon

A kormány hosszú távú, családok, munkavállalók támogatására irányuló programja meghozta gyümölcsét, az idén a családok éve jegyében további intézkedésekre nyílt lehetőség. Idetartozik egyebek mellett a többgyermekesek deviza- és diákhitel tartozásának átvállalása, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kibővítése.

A kormány egyik legnagyobb horderejű döntése volt 2015-ben a családok otthonteremtése. A csokban az állam a háromgyermekes családok otthonteremtéséhez vissza nem térítendő tízmillió forinttal járul hozzá, emellett kedvezményes kamatozású, államilag támogatott hitelt igényelhet, ennek felső határa 15 millió forintra emelkedik. Decembertől bővül a csok: a két gyermeket nevelők is élhetnek a kedvezményes kölcsön lehetőséggel. Az érintett családok a tízmillió forintos, államilag támogatott, garantáltan három százalék alatti kamattal adott hitelt 25 éves futamidőre vehetik fel, ez azt jelenti, hogy a törlesztőrészlete havi ötvenezer forint alatt marad.

A felsorolt intézkedések is mutatják, hogy a Fidesz–KDNP-kormányok következetesen és hathatósan támogatják a családokat. Míg 2010-ben a szocialista kormányzás alatt visszacsúszott országot kellett megmenteni a csődtől, addig mára szó sincs arról, hogy ne jutna évről évre magasabb összeg a gyermeket nevelő családokra. Jövőre a vállalkozások további ösztönzést kapnak a béremelésekhez, egyre könnyebb vállalkozni, a bővülő kedvezményeknek köszönhetően pedig mind többen döntenek a családalapítás mellett.

Rezsicsökkentéssel akadályozták meg a háztartások csődjét

Nem csak a munkavállaláshoz, családalapításhoz kapcsolódó támogatásokkal segítette a kormány az embereket az elmúlt években.Az MSZP–SZDSZ-kormányok által tönkretett háztartásoknak életmentő segítséget nyújtott a devizahitelek forintosítása, amellyel kiszámíthatóvá váltak a törlesztőrészletek. Szintén az utolsó pillanatban érkező segítség volt a rezsicsökkentés. Mára a villamos energiát késedelmesen fizetők aránya felére csökkent 2013 óta. A hatósági árak bevezetése előtt a lakosság háromnegyede nem tudta rendesen fizetni a gázszámlát. A fogyasztók 55 százalékának közműtartozása volt, ezzel óriási, mintegy 73 milliárd forintos terhet felhalmozva. Öt év alatt hatvan százalékkal csökkent a kikapcsolt lakossági fogyasztók aránya.

Tématámogatás. 

Készült Magyarország Kormánya támogatásával.

Forrás: Mediaworks Hungary Zrt.