INSIDER

Az ál­do­zat fel­is­merte: egy­kori is­ko­la­társa ra­bolta ki a pa­nel­ben

Fegy­ve­res csuk­lyás férfiak tá­mad­tak egy fi­a­talra Bu­da­pes­ten a Ke­re­pesi úton, és arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy adja át a la­ká­suk­ban el­rej­tett fél­mil­lió fo­rin­tot. A fi­a­tal azon­ban fel­is­merte tá­ma­dóit, aki­ket így a rend­őr­ség né­hány órán belül el­fo­gott. A meg­tá­ma­dott fiú csak a Ri­post­nak me­sélte el a hát­bor­zon­ga­tó­nak in­duló, de végül ne­vet­sé­gessé váló rab­lási tör­té­ne­tet.
Végre van egy kis pénzünk, és azt is elveszik!

– nevet most már a történteken a 19 éves Koncz Krisztofer, akit november 12-én este a Kerepesi úti lakásuk lépcsőházában megtámadott egy fegyveres férfi és símaszkos társa.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

"Egész nap itthon voltunk a barátnőmmel és az édesanyámmal.  Este nyolc után néhány percre kiugrottam a boltba, amikor visszafelé jöttem, akkor támadtak meg."

Megmutatta a fekete pisztolyt

A fiú éppen a második emeleten járt a lépcsőfordulóban, amikor valaki hátulról megragadta a vállát.

Durva mozdulattal megfordított

– folytatja Krisztofer.

"Azt hittem, egy krimiforgatás közepébe csöppentem. Előttem állt egy srác, mögötte egy másik fekete símaszkban. A srác valahogy ismerősnek tűnt. Felemelte a pólóját, és megmutatta a nadrágja és az öve közé beszorított fekete markolatú fegyvert. Azt mondta:

Ne csinálj semmi hülyeséget! Indulj előre! Menjünk fel a lakásodhoz!

"Mivel nem tudtam eldönteni, hogy a fegyver igazi-e vagy sem, gondoltam, legjobb, ha azt teszem, amit mond, a többit meglátjuk. Útközben azért közöltem velük, hogy otthon van az anyukám és a barátnőm is… Mire az ajtóhoz értünk, kitalálták, hogy a maszkos kint marad, a srác pedig bejön velem, és észrevétlenül elteszi a pénzt. Kinyitottam az ajtót, beengedtem. Mi mást tehettem volna?"

Eközben a címlapon

Kíváncsi vagy, hogy mi történt a pénzzel? Arra is, hogy Krisztofer honnan ismeri az elkövetőket? Akkor keresd a pénteki napilapot az újságárusoknál!