NÍNÓ

Át­tör­ték a mig­rán­sok a hor­gosi ha­tárt!

Egy kö­rül­be­lül száz főből álló, fi­a­tal férfiak al­kotta ke­mény mag még min­dig kö­vek­kel do­bálja a rend­őrö­ket. A víz­ágyú és a könny­gáz nincs rájuk túl nagy ha­tás­sal. Alig­ha­nem már hoz­zá­szok­tak má­sutt, más­kor...

Egy pár száz főből álló csoport 4 óra előtt áttörte a horgosi határ vaskapuját. A magyar rendőrök könnygázzal és vízágyúval fékezték meg a randalírozókat. 

A Blikknek sikerült felvennie a pillanatot, amikor a kapu megadta magát, de mögötte már órák óta ott sorakozott a magyar rendőrsorfal. 

A rendőrök végül bevetették a vízágyút, amivel megfékezték a tömeget, de néhányan így sem adták fel, és továbbra is kövekkel dobálták a rendőröket. 

A csata még mindig tart: a szerb oldalon a tüntető bevándorlók sátrakat, gumiabroncsokat gyújtottak fel, ami hatalmas füstöt okoz a környéken. A TEK páncélozott járművekkel van a helyszínen, egy rendőrségi és egy katonai helikopter pedig folyamatosan alacsonyan köröz a térség felett, hogy a hangzavarral megakadályozzák a lázadók kommunikációját. 

Mintegy 150 migráns sérült meg eddig könnyebben. Több mentő is érkezett eddig hozzájuk.