KÜLFÖLD

Át­tért musz­lim: A musz­li­mok há­bo­rúra ké­szül­nek Eu­ró­pá­ban! 

"Eu­ró­pá­ban 50 mil­lió musz­lim van és ha egy­szer fel­lá­zad­nak, annak pol­gár­há­ború lesz a vége." Egy Né­met­or­szág­ban élő, ke­resz­tény hitre át­tért mu­zul­mán férfi hát­bor­zon­gató vé­le­mé­nye.
  • Szerző: SZM

Figyelemreméltó, magyarul feliratozott videó került fel a világhálóra a napokban.Egy magát a keresztény hitre áttért muszlimnak nevező férfi, aki már igen jól beszél németül, összefoglalja azt, amitől a gondolkodó európaiak félnek.

Szerinte a muzulmánok 20 százaléka tekinthető szélsőségesnek és a kérdés “csak” az, hogy a sokasodásuk révén mikor következik be az a pillanat, amikortól Európa nyugati része a polgárháború szélére sodródik.

Forrás: Dzsihadfigyelo.com