POLITIK

Áp­ri­lis­ban lesz a téli re­zsi­csök­ken­tés

A táv­hő­szol­gál­ta­tók az áp­ri­lisi szám­lák­ban írják jóvá a téli re­zsi­csök­ken­tés 12 ezer fo­rin­tos tá­mo­ga­tá­sát - kö­zölte a me­gyei jogú vá­ro­sok fej­lesz­té­séért fe­le­lős tárca nél­küli mi­nisz­ter ked­den, bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.
  • Szerző: Ripost

Kósa Lajos, miután megbeszélést folytatott a téli rezsicsökkentésről a Megyei Jogú Városok Szövetségének és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének képviselőivel, elmondta: a szolgáltatóknak április 15-ig a központi költségvetésből a célra 7,8 milliárd forintot utalnak át. A miniszter közölte azt is, ha valakinek az áprilisi számlája nem éri el a támogatás mértékét, akkor a jóváírást a következő hónapokban lehet érvényesíteni.