RIPOSTER

An­gyal strá­zsál Orbán má­so­dik ad­venti gyer­tyája mel­lett

A mi­nisz­ter­el­nök nem­csak oda­haza, de az iro­dá­já­ban, a Par­la­ment­ben is meg­gyúj­totta a má­so­dik ad­venti gyer­tyát. De mi­féle szo­bor az ott a hát­tér­ben?
  • Szerző: Ripost

Az angyalszobor hét évvel ezelőtt került Orbán Viktor irodájába, amikor ideköltözött, még 2011-ben.