INSIDER

Áll­junk ki Ma­gyar­or­szá­gért!

A haza, il­letve a nem­zeti füg­get­len­ség mel­letti ki­ál­lás a már­cius 15-ére szer­ve­zett Bé­ke­me­net leg­főbb üze­nete - je­len­tette ki Csiz­ma­dia László, a Civil Össze­fo­gás Fórum ala­pí­tója.
  • Szerző: RIPOST

A másik kezdeményező, Bayer Zsolt publicista elmondta, ma azok ellen a Brüsszelben tanyázó társadalommérnökök ellen kell harcolni, akik meghaladottnak tartják a nemzet konstrukcióját, és egy kevert, migránsokkal feltöltött társadalmat képzelnek el.

A magyarokból és lengyelekből álló menetelők “A haza minden előtt” feliratú, Kölcsey Ferenc versét idéző molinó mögött fognak vonulni a Bem tér–Nyugati tér–Alkotmány utca–Kossuth Lajos tér útvonalon; utóbbi helyszínen csatlakoznak az állami ünnepség résztvevőihez – közölte Csizmadia László. Megjegyezte: nagyon régen készülnek egy újabb Békemenet megszervezésére, és most úgy érzik:

EZT OLVASTAD MÁR?
elérkezett az idő annak megmutatására, hogy a magyar nemzeti erők milyen többséget alkotnak.

A nemzeti szuverenitás melletti kiállás nem azt jelenti, hogy megtagadnák Európát, de fordulatot látnak szükségesnek az Európai Unió vezetésében, az Európai Bizottság működésében: vissza kell adni a hatalmat a népnek – fogalmazott Csizmadia. Bencsik András, a Demokrata című hetilap főszerkesztője kiemelte: a közelgő országgyűlési választás legfőbb kérdése, hogy Magyarország megmaradhat-e a saját útján. Bayer Zsolt publicista, aki ugyancsak életre hívója a legelső Békemenetnek úgy fogalmazott, hogy

1848/49-hez hasonlóan megint szabadságharcot kell vívnunk.

Ma azok ellen a Brüsszelben tanyázó társadalommérnökök ellen kell harcolni, akik meghaladottnak tartják a nemzet konstrukcióját, és egy kevert, migránsokkal feltöltött társadalmat képzelnek el. A Békemenet ennek a harcnak a része – mondta Bayer Zsolt.

A Békemenet gyülekező pontja: Budapest, II. kerület, Bem József tér. A menet 12 órakor indul a Bem szobortól a Kossuth térre, ahol 14 órától Orbán Viktor mond ünnepi beszédet.