LEGFRISSEBB

Ak­na­me­zők szá­zai vár­ják Hor­vát­or­szág­ban a mig­rán­so­kat...

Nem na­gyon be­szél­nek arról, hogy a hor­vát-szerb határ je­len­tős része to­vábbra is alá van ak­názva. A zűr­za­va­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött áramló mig­rán­sok könnyen rá­té­ved­het­nek az élet­ve­szé­lyes me­zőkre.

Nagy hallgatás övezi, hogy a migránsok új célpontjának számító Horvátországban, különösen a szerb-horvát határon, de Bosznia felé is nagyon sok még az elaknásított terület.

A becslések szerint  legalább 50 ezer akna van még Horvátországban, 505 négyzetkilométeren. Az egyik legveszélyesebb övezet a szerb határ közelében van, éppen ott, ahol a menekülteknek át kellene menniük Ráadásul a migránsok valószínűleg nem tudják elolvasni a horvát és szerb nyelven kiírt figyelmeztetéseket.

A hivatalos horvát adatok szerint még 2014-ben is 505 négyzetkilométer olyan területet tartottak nyilván, amelyen aknák vagy fel nem robbant robbanóeszközök vannak. A probléma 10 megyét és 77 települést érint, és a hatóság becslése szerint 50 966 akna lehet a területükön.

Vajon a határon átkelő migránsok kapnak-e bármiféle ezzel kapcsolatos felvilágosítást?