KÜLFÖLD

Af­ri­kai mig­ráns­ban­dák ve­re­ked­tek, ké­sel­tek a por­tu­gál ten­ger­par­ton

A kor­mány 15 évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy be­en­gedi az or­szágba az egy­kori gyar­mat­la­kó­kat. Ma két, egy­más­sal ri­va­li­záló, fő­ként be­tö­rés­ből és lo­pás­ból élő af­ri­kai kö­zös­ség har­col egy­más­sal.
  • Szerző: SZM

Afrikai, egymással rivalizáló, főként betörésből és lopásból élő több száz fős migránsbandák csaptak össze a Lisszabontól délnyugatra eső, elegáns és sok turista által látogatott Cascais melletti Tamariz strandon – adta hírűl a Voiceofeurope.

Az ország vezetése 15 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy beengedi a korábbi gyarmatainak lakóit. Így aztán a főváros két külterületén Quinta do Mocho és Amador városrészeken egymással szemben álló bandák alakultak ki.

Tengerparti késelés már nem az első alkalommal fordult elő, de egyre nagyobb gondot okoz a hatóságoknak. Portugália bevételeinek nagy része a turizmusból származik. Ha azonban az üdülőhelyi bandaháborúk elharapóznak, az veszélybe sodorhatja az idegenforgalmat és az ebből származó bevételeket.