INSIDER

A tűz­ol­tók kór­házba vit­ték a Mi­ku­lást

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni, ezért a tűz­ol­tók­tól kért se­gít­sé­get. Az ab­la­kon ke­resz­tül ju­tott be.

Az egri Markhot Ferenc Kórház gyerekosztályára akart menni a Mikulás, hogy meglepje az ottani gyerekeket,  akik már nagyon várták.

Mivel nem volt hó, szánnal nem mehetett –tudósít az Egri ügyek.

A helyi  tűzoltóktól kért segítséget, akik autójukkal elvitték a kórházig, majd egy emelőkosárban egészen a gyerekosztályig ablakáig szállították.

Az ablakon keresztül érkezett Mikulás láttán nagyon megörültek a gyerekek. A nagyszakállú nem érkezett üres kézzel, a zsákja tele volt ajándékkal.