MANI

A Slá­ger FM is a Radio Sales House-t vá­lasz­totta

A Slá­ger FM ki­zá­ró­la­gos rek­lám­ér­té­ke­sí­té­sé­nek már­cius el­se­jei meg­szer­zé­sé­vel meg­erő­sí­tette pi­ac­ve­zető sze­re­pét a Radio Sales House (RSH) Kft., amely ko­ráb­ban is a leg­na­gyobb or­szá­gos és vi­déki rá­diós hir­de­tési port­fó­li­ó­val ren­del­ke­zett. A meg­ál­la­po­dás ered­mé­nye­kép­pen a cég 2017-re 4 mil­li­árd fo­rin­tot meg­ha­ladó for­gal­mat vár.
címkék:
  • Szerző: Ripost

Idén március elsejétől a Radio Sales House Kft. (RSH) a reklámértékesítője a Sláger FM rádiónak, amellyel az RSH tovább erősítette piacvezető pozícióját. Ma már az RSH rádiós hirdetési portfóliója biztosítja az ügyfelek számára a legnagyobb hallgatói elérést, valamint a legtöbb országos adó és a legszélesebb műsorkínálat révén a legszofisztikáltabb hirdetői igények kiszolgálását.

Az RSH portfóliója eddig naponta 3 millió, hetente pedig 4,5 millió hallgató (a felnőtt lakosság körében) elérését nyújtotta az ügyfelek számára. A Sláger FM csatlakozásával a főváros leghallgatottabb rádióadójával napi 3,5, illetve heti 5 millió felnőtt fölé nő a hallgatói elérés.

Az RSH már kizárólagos hirdetésértékesítője a 4 országos közrádiónak (Kossuth, Petőfi, Dankó és Bartók) valamint 18 helyi rádiónak, és partnerértékesítője 46 rádiótársaságnak. Hanák Tamás, az RSH ügyvezető igazgatója a megállapodás kapcsán elmondta:

„Örömmel vesszük a Sláger FM csatlakozását, amely kiválóan illeszkedik a rádiós sales house-unk portfóliójába, jól kiegészítve a több mint 60 általunk képviselt regionális rádió kínálta felületeket a budapesti frekvenciával, valamint erősíti a 4 országos közszolgálati csatorna kínálatát.” Hozzátette: korábban is számos alkalommal merült fel a terjeszkedés igénye nemcsak a menedzsment, hanem az ügyfelek részéről is.

Csikesz Erika a Sláger FM vezérigazgatója elmondta: „Nagy örömükre szolgált ennek a stratégiai együttműködésnek a megkötése, amellyel Budapest legnépszerűbb rádiójának értékesítése részévé vált a legnagyobb országos portfóliónak. Fontos üzleti lehetőség nyílt meg számunkra azzal, hogy az piacvezető hirdetési kampányok portfóliójának részévé vált a Sláger FM is.”

Az RSH Kft. év elején indult és vált a magyar rádiós hirdetésértékesítői piac legnagyobbjává, melynek tulajdonosa a HGY Invest Kft. (51%) és a piacvezető tévés reklámértékesítő az Atmedia Kft. (49%). Az alapítók célja volt, hogy hasonlóan a tévés reklámértékesítési piachoz, ezen a területen is létrejöjjön a hirdetőket költséghatékonyan kiszolgáló, valamint egyablakos hirdetési és foglalási rendszert kínáló kereskedőház. Az RSH portfóliójának árbevétele a Sláger FM érkezésével az idei évre meghaladhatja a 4 milliárd forintot.

Eközben a címlapon
címkék: