MANI

A Penta nyerte a du­na­ke­szi fej­lesz­té­sek köz­be­szer­zé­sét

A két­mil­li­ár­dos ke­ret­szer­ző­dés az ön­kor­mány­zati utak, jár­dák, köz­mű­vek és zöld­fe­lü­le­tek be­ru­há­zá­sa­ira vo­nat­ko­zik. Ha­ma­ro­san indul a város egyik leg­je­len­tő­sebb fej­lesz­tése.

A gödöllői Penta Építőipari Kft. kötheti meg Dunakeszi önkormányzatával azt a keretmegállapodást, ami a város tulajdonában, illetve kezelésében levő utak, járdák, burkolatok, közművek, vízelvezetők, közvilágítás, illetve zöldfelületek fejlesztésére irányul.

A közbeszerzés értesítője szerint a beszerzés végleges összértéke nettó kétmilliárd forintot tesz ki. A hirdetményben az áll, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződéseket a keretmegállapodás alapján kötik majd meg, ezek műszaki tartalma előre nem ismert. Az egyedi szerződések összértéke évente átlagosan nettó 0,5 és 1 milliárd között mozog majd előreláthatóan. A kivitelezési munkákat a környező városi forgalom folyamatos biztosításával kell megvalósítani.

A Fő út fejlesztésével szépül meg a város

Dunakeszi önkormányzatának honlapja számos jövőbeli fejlesztésről adott hírt az elmúlt hetekben, ezek közül kimagaslik a város egyik legnagyobb fejlesztése: a Fő úti légvezetékes hálózat kábeleinek földbe fektetése. A fejlesztés magában foglalja a légvezetékes elektromos és telekommunikációs hálózat földkábelesre történő átépítését, a villanyoszlopok cseréjét (vasbetonról horgonyzottakra), valamint a Fő úttal párhuzamosan további parkolóhelyek létesítését és a közút zöldfelületeinek növelését is.

A Penta Általános Építőipari Kft. gödöllői központú magyar cég, tevékenysége a mélyépítésen belül kiterjed a közművek, utak, díszburkolatok, hulladéktárolók, szennyvíztelepek kivitelezésére. A társaság legutóbbi éves árbevétele 17 milliárd forint volt.