KÜLFÖLD

"A nyu­gat-eu­ró­pa­iak fele Kelet-Eu­ró­pába fog köl­tözni!"

Ezt mondta a Ne­o­kohn.hu-nak adott in­ter­jú­ban Ken­neth S. Ab­ra­mo­witz üz­let­em­ber, az ame­ri­kai Re­pub­li­ká­nus Párt egyik leg­na­gyobb ado­má­nyo­zója, aki nem­rég Bu­da­pes­ten is járt és a mig­rá­ciós kon­fe­ren­cián elő­adást tar­tott.
  • Szerző: SZM

“Kelet-Európának kell megjavítania a Nyugatot, vagy az EU bukásra van ítélve” – mondta még a budapesti konferencián Abramowitz. A sikeres üzletember most a Neokohn.hu-nak adott interjút és többek között a nyugat “hamis alternatíváiról” is beszélt.

Ezt mondta: “az első a „vörösöké” – a kommunistáké. Esetükben az állam mindent kontrollálni akar az egyének életében, akiknek nem maradnak jogaik. Egy másik kategóriát alkotnak a politikai iszlám képviselői. Itt szintén arról beszélhetünk, hogy királyok módjára akarják irányítani az embereket, és megmondani nekik, mi a jó számukra.

A harmadik hamis narratívát az általam kéknek címkézett globalisták képviselik – mind az ENSZ, mint az EU vezetői.

Nem hisznek az egyes országok szuverenitásában és általuk történhet az, hogy valaki Brüsszelből próbálja megmondani, mi lesz a jó önöknek Budapesten.

Negyedik narratívaként a világ elől teljesen elzárkózó izolacionistákat emelném ki. Olyan emberekre gondolok, akik például egy kansas-i farmon élnek és csak a kukorica foglalkoztatja őket. Őket alapvetően nem rossz szándék vezérli, de igyekeznek teljesen figyelmen kívül hagyni a világ eseményeit.”

Kép: Youtube
Kép: Youtube

"Ez az a négy hamis narratíva, amelyek ellen minden nap harcolnunk kell" – fejtette ki Abramowitz. Szerinte ezt ma a Föld lakosságának normális egyharmada teheti meg.

Ami az Európai Uniót illeti, azt jelenleg egy “haldokló szervezetnek” nevezte. “Önöknek Kelet-Európában három lehetőségük is van: megváltoztatni vagy elhagyni az EU-t, illetve egyszerűen figyelmen kívül hagyni azt.Ha nem döntenek bölcsen, hanyatlás elé nézhetnek, mint a nyugati civilizáció.

Eközben a címlapon

Bár én egyelőre nagyon pozitív várakozásokkal nézek Kelet- Európára. Szerintem a nyugat-európaiak fele Kelet-Európába fog költözni” – mondta. Majd hozzátette: ha a szocialista kommunisták és a politikai iszlám képviselői hatalmat szereznek Nyugat-Európa felett, akkor meg fogják semmisíteni azt. A legfontosabb kérdés tehát az, hogy száz év múlva fognak-e keresztények élni Európában? Szerintem Kelet-Európában a válasz igen, de Nyugat-Európa számára lehet, hogy nem.