HARCÉL

A Nyu­gat em­ber­ke­res­ke­del­met foly­tat

A ma­gyar kor­mány nemet mond arra a nem­zet­közi mun­ka­erő- és em­ber­ke­res­ke­de­lemre, amely az Af­ri­ká­ban szü­le­tett gyer­me­kek­kel akarja pó­tolni az eu­ró­pai gyer­mek­hi­ányt - mondta a Mi­nisz­ter­el­nök­ség egy­házi és nem­ze­ti­ségi kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára szom­ba­ton Bu­da­pes­ten, a Pro­tes­táns Fórum ren­dez­vé­nyén.
  • Szerző: MTI

Soltész Miklós a miniszterelnök múlt vasárnap bejelentett családvédelmi akciótervének külföldi kritikáira reagálva azt mondta:

Elfogadhatatlan a szemlélet, amely szerint egy afrikai édesanyától elvehető és más országba vihető a gyermeke

csak azért, hogy ott egy olyan problémát orvosoljanak vele, amelynek megoldására az adott ország nem fordított gondot.

"Mi továbbra is áldozni a fogunk a gyermekekre és a családokra, tisztelni fogjuk a nőket és meg fogjuk becsülni az anyaság fáradalmait."

Az államtitkár kitért arra is: a "hivatalos emberkereskedelem" Romániában és Ukrajnában is hatalmas szociális problémát okoz,hiszen több millió férfi ment külföldre dolgozni a jobb megélhetés reményében, és hagyta magára családját, gyermekét.

Ezeknek az embereknek a szellemi, fizikai képességeit használják fel a nyugati társadalmak arra, hogy továbbra is gazdagabbak legyenek mint a közép-, illetve kelet-európai társadalmak.

Eközben a címlapon

Soltész Miklós kitért arra is: noha sokszor vádolják a kormányt azzal, hogy a határon túl csak a magyarokat segíti, valójában

a határon túli magyaroknak nyújtott segítség mindig támogatja a többségi társadalmat is.

Példaként említette a Kárpátalján, illetve Erdélyben létrehozott korai fejlesztő központokat, amelyek nemcsak a magyar, hanem az ukrán, illetve román gyermekek előtt is nyitva állnak.

A kormány szociálpolitikájáról szólva az államtitkár hangsúlyozta: 9 éve vallják, hogy a rövid távon nyújtott segítség mellett a közép, illetve hosszú távú megoldás az, ha az elesetteket abban segítik, hogy képesek legyenek megteremteni életfeltételeiket.