SÁRGACSEKK

Mil­li­ár­do­kat ta­lált a Net-média

Évente 8-10 mil­li­árd fo­rint­tól esnek el a civil szer­ve­ze­tek ami­att, hogy az adó­zók fele nem ren­del­ke­zik a szja-be­val­lás­ban a civil szer­ve­ze­tek­nek és egy­há­zak­nak ad­ható 1 + 1 szá­za­lék­ról. A Net-média Ala­pít­vány erre ta­lált meg­ol­dást.

„Ne szakértőkre költse az állam a civilek egy százalékát” – javasolta a Net-média Alapítvány a parlamenti pártokhoz címzett felhívásában.

A beérkezett felajánlások arányában

Az alapítvány azt kéri az országgyűlési képviselőktől - pártállástól függetlenül -,  hogy dolgozzanak ki törvényjavaslatot és alkossanak jogszabályt a személyi jövedelemadóból felajánlható 1+1 százalékok

maradéktalan eljuttatása érdekében a támogatandó közhasznú szervezetek és egyházak részére. Javaslatuk szerint a törvénymódosításnak arról kell szólnia, hogy azt a pénzt, amiről az adózók nem rendelkeztek – évente mintegy 8-10 milliárd forintot -, osszák fel a beérkezett felajánlások arányában a megjelölt szervezetek között. Pályázatok nagy rezsivel

Egy korábbi, hasonló tartalmú civil kezdeményezés amiatt hiúsult meg, mert időközben arra született javaslat, hogy a költségvetésben „rekedt” 1 %-okat pályázati formában osszák fel a civil szervezetek között.

Varga Mihály és Rogán Antal sajtótájékoztatótja a 2016-os adótörvényekről (Fotó: MTI)
Varga Mihály és Rogán Antal sajtótájékoztatótja a 2016-os adótörvényekről (Fotó: MTI)

A Net-média Alapítvány felhívja a törvényalkotók figyelmét, hogy a pályázatok útján kiosztott források mintegy fele szakértői becslések szerint a pályáztatás lebonyolítására – célok meghatározása, kiírás, kommunikáció, elbírálás – megy el, továbbá a civil szervezetek részére is tetemes költségráfordítást igényel a pályázatok követése, és az azokon való részvétel. Így tehát a költségvetési pénz mintegy fele nem a kijelölt célra, hanem annak célba juttatására megy el.  

Népszavazással ér fel

Azok az adózók, akik rendelkeztek az egy százalékukról, egy népszavazáshoz mérhető létszámban fejezték ki akaratukat a támogatandó civil szervezetekről. Így a jogszabály megfelelő módosításával a NAV szinte többletköltség nélküljuttathatja el az eddig megrekedt pénzt az adózók által preferált civilekhez. A Net-média Alapítvány kéri valamennyi országgyűlési képviselőt, hogy támogassa a javaslatunkat és ilyen módon duplázzák meg a közcélú egyesületek és alapítványok költségvetési támogatását.

Eközben a címlapon

Az egy százalékokról szóló, jelenleg érvényes előírásokról a NAV honlapján olvashat.