RIPOSTER

A né­me­tek újra vissza­ál­lí­ta­nák a ha­tár­el­len­őr­zést

A német la­kos­ság több­sége újra be­ve­zetné a rend­sze­res ha­tár­el­len­őr­zést, ám ha­té­kony­sá­gát erő­sen meg­kér­dő­je­le­zik. Mind­össze 20 szá­za­lé­kuk véli, hogy az in­téz­ke­dés al­kal­mas a Né­met­or­szágba ér­kező me­ne­dék­ké­rők szá­má­nak kor­lá­to­zá­sára.
  • Szerző: Doris

Németországban a lakosság többsége támogatja a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, adta hírül az MTI.

Mindez a YouGov közvélemény-kutató intézet reprezentatív felméréséből derült ki, mely alapján a lakosság 51 százaléka abszolút egyetért azzal, hogy Németország és több más európai ország is ideiglenesen visszaállította a határok ellenőrzését a beutazó menedékkérők nagy száma miatt.

A felmérésből továbbá az is kiderült, hogy további 27 százalék "inkább jó, mint rossz" intézkedésnek tartja ezt.

Ennek ellenére a németek erősen kételkednek az ellenőrzés hatékonyságában, hiszen csupán 20 százalékuk vélekedik úgy, hogy a határellenőrzés alkalmas a Németországba érkező menedékkérők számának korlátozására, az ebben kevésbé, vagy egyáltalán nem bizakodók aránya pedig 39 százalék.