KÜLFÖLD

A nap képe! Be­fa­laz­ták Mac­ron kép­vi­se­lő­jét a saját há­zába

Én so­ha­sem uta­sí­tot­tam el a sárga mel­lé­nye­sek­kel való pár­be­szé­det - írta a kép­vi­se­lőnő egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben - amellyel arra utalt, hogy sze­rinte a tet­tes senki más nem le­he­tett, mint a szom­ba­ton he­ted­szer tün­te­tők, vagy azok­kal szim­pa­ti­zá­lók egy cso­portja.
  • Szerző: SZM

Az alábbi fotón szórakozik most Franciaország, Macront nem kedvelő része. A képet Patricia Gallerneau, az LREM-MoDem képviselője tette fel tegnap a saját Facebook oldalára. “Degeneráltnak” nevezte azokat akik szombatról vasárnapra mintegy 60 nagyméretű téglával falat húztak a háza elé./Megj.: az “imbécile” a degenerálton kívűl ostobát, barmot is jelent./

Én sohasem urasítottam el a sárga mellényesekkel való párbeszédet – írta a képviselőnő a bejegyzésében – amellyel arra utalt, hogy szerinte a tettes senki más nem lehetett, mint a szombaton hetedszer tüntetők, vagy azokkal szimpatizálók egy csoportja.

A képviselő lakása amúgy nagyon messze van Párizstól. Talmont-Saint-Hilaire településen fekszik, közel az Atlanti óceán partjához. Az eddigi nyomozásból kiderült, hogy a téglákat egy szomszédos építkezésről vitték át a képviselő házáhozmajd tegnap a helyi csendőrök elbontották a falat, hogy a képviselő és férje ki tudjon jönni az autójával a garázsból.

Forrás: Actu