KÜLFÖLD

A musz­lim be­ván­dor­lók­nak nem adnak ál­lam­pol­gár­sá­got In­di­á­ban!

Min­denki más meg­kap­hatja azt, aki leg­alább 6 évig In­di­á­ban élt. Ez egy tör­té­nelmi lépés lenne, az al­só­ház pedig már el­fo­gadta a tör­vény­ja­vas­la­tot.
  • Szerző: SZM

Egymilliónál is több áldozatot szedett a brit gyarmati birodalom megszűnése Indiában, amikor a britek egyetlen tollvonással jókora otthont adtak a muszlimoknak, úgy, hogy megmaradjon a főként hinduk lakta India. Nyugat-Pandzsáb falvaiban hindukat és szikheket mészároltak, Kelet-Pandzsábban pedig muszlimokat. A hinduk és szikhek pánikszerűen menekültek keletre, a muszlimok nyugatra. A menekültek karavánjait nemegyszer megtámadták, nőket és gyerekeket vágtak darabokra és gyújtottak fel.

Ezen a héten az indiai parlament alsóháza olyan törvényjavaslatot fogadott el, amely ismét óriási feszültséget okozhat a két vallás hívei között.

E szerint

indiai állampolgárságot kaphat bármely vallási közösséghez tartozó bevándorló, a muszlimok kivételével.Ez azt jelenti, hogy a Bangladesből, Pakisztánból és Afganisztánból Indiába érkező keresztények, szikh vallásúak és mások megkaphatják az indiai állampolgárságot akkor, ha már 6 évig Indiában éltek.

Az ugyanonnan menekülő muszlimok azonban nem.

A felsőháznak még jóvá kell hagynia a törvényjavaslatot, ám Assam államban már most is tömegtiltakozások kezdődtek. Nem is azért, mert ez hátrányosan érintené a muzulmánokat, hanem attól félnek, hogy a frissen honosított nem muszlimok majd elveszik az őshonosok munkáját.Oda ugyanis már milliószámra érkeztek bevándorlók.

Forrás: RT

Eközben a címlapon