HARCÉL

A mi­nisz­ter­el­nö­köt gya­láz­hat­ják, Vonát nem

Ha aka­rom, vem­hes, ha aka­rom, nem vem­hes. Úgy tűnik, hogy a ma­gyar bírák egy része si­ker­rel al­kal­mazza ezt a mon­dást ítél­ke­zési gya­kor­la­tá­ban. Ezt bi­zo­nyítja a Kúria dön­tése is: van, akire lehet ocs­mány­sá­go­kat szórni és van, akire nem.
  • Szerző: 888.hu

Ítéletet hirdetett a Kúria Vona Gábor és Bayer Zsolt személyiségi jog megsértése miatt indított ügyében. A bíróság helybenhagyta a másodfokú, jogerős ítéletet, amely szerint az ismert jobboldali publicistának 300 ezer forint sérelemdíj (plusz a perköltség) megfizetése mellett nyilvánosan bocsánatot kell kérnie a Jobbik korábbi elnökétől, akit 2016 decemberében a blogján g..cinek és sz..rnak nevezett.

A döntés ellen fellebbezésnek és további felülvizsgálatnak nincs helye.

Az ügyben eljáró tanács (tagjai: Baka András tanácselnök, Pataki Árpád bírói előadó, valamint Kovács Zsuzsanna bíró) szerint az „öncélú gyalázkodás és megalázás” nem élvezi a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő alkotmányos védelmet.

Az ítélőtábla másodfokú, most helybenhagyott ítélete szerint a sértés és lealázás szándéka közszereplővel szemben sem megengedett. A Kúria szerint az pedig, hogy mások is illetnek ilyen kifejezésekkel embereket, még nem teszi jogszerűvé az újságíró magatartását.

Ugyanakkor Bakáék szerint az O1G-s transzparensek nem sértőek, mert

általános politikai állásfoglalást, azonos politikai csoporthoz való tartozást fejeznek ki, nem pedig egy konkrét személyre irányulnak.

Furcsa vélemény, hiszen az O1G szimbólum "fordítása" így kezdődik: Orbán. Azaz egy konkrét, jól meghatározható személyt illetnek trágár kifejezéssel.

A jelek szerint Magyarországon a bíróság úgy véli, a miniszterelnököt, az államelnököt, és úgy általában a kormánypárti politikusokat lehet ezekkel a jelzőkkel illetni, Vonát nem - írta az ítéletet kommentálva Bayer Zsolt.

Eközben a címlapon