HARCÉL

A mig­ráns­párti "ha­la­dók" a józan észt is meg­ha­lad­ták

A mig­rá­ció tá­mo­ga­tói, akik ma­gu­kat a ha­la­dás baj­no­ka­i­nak vall­ják, Eu­ró­pát egy poszt­nem­zeti, poszt­ke­resz­tény kor­szakba akar­ják ve­zetni - mondta Men­c­zer Tamás a Remix című, a vi­seg­rádi né­gyek or­szág­cso­port hí­re­i­vel fog­lal­kozó hon­lap­nak.
  • Szerző: MTI

A külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkárának szavai szerint

a bevándorlás támogatói "annyira haladók", hogy úgy tűnik, meghaladtak olyan alapvető értékeket, mint a biztonság és a határvédelem, támogatják a tömeges migrációt, földrészek és országok lakosságának kicserélését.

Ezzel szemben a V4-ek - Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia - becsülik hagyományaikat, és meg akarják őrizni keresztény kultúrájukat. Szilárd meggyőződésük: Európa csak akkor lesz újra erős és versenyképes, ha erős tagállamokra épül.

A visegrádi országok egyetértenek abban is, hogy amigráció veszélyes, ezért meg kell állítani, a határvédelmet nemzeti hatáskörben kell tartani, és a hotspotokat Európán kívül kell létrehozni. 

Menczer Tamás az interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy a négy visegrádi ország kormánypártjai az Európai Parlamentben különböző pártcsaládokhoz tartoznak. A puszta logika azt diktálná, hogy emiatt civakodás van köztük, együttműködésük nem zökkenőmentes. Csakhogy nem ez a helyzet.

"Felismertük közös érdekeinket és értékeinket, így aztán teljes az egyetértés minden létfontosságú kérdésben, mert

a józan ész fontosabb, mint az eltérő párthovatartozás.

Ezek a kormányok és vezetőik felismerik országaik és a V4-ek érdekeit. Az országok illetve egész Európa biztonsága a józan ésszel függ össze, nem a párthovatartozással" - mondta az államtitkár a Remixnek.

Eközben a címlapon