BOZÓT

A men­tők ha­la­dá­sát is aka­dá­lyozza né­hány tucat ag­resszív tün­tető

Hoz­zá­ve­tő­leg negy­ve­nen le­het­nek azok az ag­resszív tün­te­tők akik min­den­féle elő­ze­tes be­je­len­tés nél­kül blok­kolni pró­bál­ják a Lánc­hi­dat. Mi­at­tuk sür­gős be­te­ge­ket szál­lító men­tők­nek is ke­rül­nie kell.
  • Szerző: Ripost

Hozzávetőleg harminc-negyven randalírozó mindenfajta engedély nélkül elfoglalta a Lánchidat. A hangadók, jól ismert politikai botrányhősök, az úgynevezett Ligetvédők, illetve a Tuareg nevű botrányokozó emberei. Az agresszív Soros-aktivisták a mentőket sem engedik át, így életmentő esetekben is  kerülniük kell, csak az Erzsébet-hídon tudnak átmenni.

Fotó: Sulyok László
EZT OLVASTAD MÁR?

A rendőrség egyelőre türelemmel és "szép szóval" próbálja helyreállítani a rendet.

A Készenléti Rendőrség törzsőrmestere hangos bemondóval közölte, hogy szabálysértést követnek el a tüntetők, ha nem mennek fel a járdára. Arra is figyelmeztették a demonstrálókat, hogy amennyiben a felszólításnak nem tesznek eleget, az rendőri intézkedést von maga után.

Közben a rendőrök hátulról is sorfalat állnak, így bekerítették az egyre agresszívabb tüntetőket.