INSIDER

A ma­gya­rok sze­rint ha nyerne az el­len­zék, nö­ve­kedne a bű­nö­zés

A Szá­zad­vég Ala­pít­vány leg­fris­sebb köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint a ma­gya­rok több­sége sze­rint, ha az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, az nö­velné a Ma­gyar­or­szágra áramló mig­rá­ciót és vele a bűn­cse­lek­mé­nyek szá­mát.
  • Szerző: RIPOST

Az elmúlt napokban négy olyan súlyos, késeléses támadás is történt Bécsben, melyek elkövetői bizonyíthatóan vagy vélelmezhetően migrációs hátterűek voltak. A történések kapcsán a Századvég Alapítvány kutatása annak járt utána, hogy hogyan látja a magyar lakosság a közbiztonság helyzetét Európában, valamint, hogy mire számítanának Magyarországon egy esetleges ellenzéki hatalomra kerülés esetén.

A kutatás tanúsága szerint a lakosság jelentős többsége (83 százaléka) hallott a múlt heti bécsi késelésről, amely során egy afgán migráns négy embert súlyosan megsebesített. A válaszadók döntő többsége pesszimista Európa biztonságát illetően: a megkérdezettek 52 százaléka úgy gondolja, hogy 2018-ban egyre több olyan bűncselekmény lesz, amelyek hátterében migránsok állnak. A válaszadók 26 százaléka nem vár változást e tekintetben, és kevesebb, mint a megkérdezettek ötöde (18 százaléka) látja optimistán a helyzetet.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a lakosság többsége pesszimizmussal tekint a magyarországi közbiztonság jövőbeni helyzetére, amennyiben az ellenzéki pártok kerülnek hatalomra az országgyűlési választások után. Egy ilyen forgatókönyv esetén a válaszadók 60 százaléka szerint növekedni fog a migrációs teher, a megkérdezettek 62 százaléka szerint pedig a migrációs hátterű erőszakos bűncselekmények száma fog emelkedni Magyarországon.