INSIDER

A ma­gyar­érett­ségi má­so­dik ré­szé­ben ilyen fel­ada­tok­ból lehet vá­lasz­tani

Ki­szi­vár­gott az idei kö­zép­szintű ma­gyar írás­beli má­so­dik fel­adat­sora is. Jó­zsef At­tila és Rad­nóti Mik­lós ver­sei, va­la­mint egy Mándy Iván-no­vella ke­rült a fel­adat­lapra. A di­á­kok­nak 150 per­cük van meg­írni a má­so­dik részt.
  • Szerző: Ripost

Az érettségizők hamar letudták a szövegértést, a magyarérettségi második részében egy műelemzést vagy egy összehasonlítóelemzést kell írniuk a diákoknak.

Aki a műelemzés mellett döntött, annak Mándy Iván egyik novellájával kell dolgoznia, míg az összehasonlításban egy József Attila-verset és egy Radnóti Miklós-verset kell egymás mellé helyezni. 

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Az érettségizőknek 400-800 szavas elemzést kell írniuk a kiválasztott művekről – tájékoztatott az eduline.hu portál.