RIPOSTER

A ke­mé­nyebb tél még csak ez­után jön! Egész évben fázni fo­gunk

A hét eleji erős mí­nu­szok után eny­hü­lést vár­nak a me­te­o­ro­ló­gu­sok, de téved, aki azt hiszi, hogy ezzel vége a tél­nek. A nyír­egy­házi víz­építő mér­nök, Dávid Mi­hály több mint negy­ven éve ké­szít elő­re­jel­zé­se­ket, és a 2016-os Dávid-nap­tár sze­rint ja­nuár és feb­ruár má­so­dik fe­lé­ben még ke­mény fa­gyokra szá­mít­ha­tunk.
  • Szerző: F. G.
Saját módszerével készít éves időjárás-előjelzéseket Dávid Mihály (Fotó: MTI)
Saját módszerével készít éves időjárás-előjelzéseket Dávid Mihály (Fotó: MTI)

Az idei év az átlagosnál hűvösebb és szárazabb lesz, állítja Dávid Mihály, aki saját módszerével 45 éve készít időjárás-előjelzéseket. A télnek pedig még koránt sincs vége. Január és február első két hetében számíthatunk hőmérsékleti szempontból enyhébb időre, és e két hónap második felében jönnek majd a hidegebb napok.

Még sokáig kell várnunk a kikeletre (Fotó: MTI)
Még sokáig kell várnunk a kikeletre (Fotó: MTI)

Hűvös lesz a tavasz, és az idei nyáron a hőgutától sem kell tartanunk.

EZT OLVASTAD MÁR?
Jószerével csak júliusban és augusztusban lesz majd egy-egy olyan hét, ami igazi strandidővel kecsegtet.

Az sem okoz majd felhőtlen örömöt nekünk, hogy Dávid Mihály szerint az egyébként átlagosnál kevesebb csapadék zöme 2016-ban a hétvégeken fog leesni.

A ma már nyugdíjas vízépítő mérnök a kérdésére elmondta, hogy az ő módszere az időjárási folyamatok előrejelzésére, megértésére szolgálhat 85 százalékos valószínűséggel. Érdekességként megemlítette, hogyakkor kezdett el behatóbban foglalkozni kutatásaival, amikor 1972-ben a lánya megkérdezte tőle, hogy a Hold mozgatja-e a levegőt is. Dávid Mihály módszere egyébként szabadalmi oltalom alatt áll, de a hivatalos tudomány az elméletével nem tud, vagy csak nem mer mit kezdeni.

Eközben a címlapon