TREZOR

A jó főnök fél mil­li­árd fo­rint­nyi eurót ha­gyott dol­go­zó­ira

Imá­dott ve­zető az olyan, aki ha­lála után is gon­dos­ko­dik az al­kal­ma­zot­ta­i­ról. Így tett egy olasz gyár tu­laj­do­nosa is, aki 1,5 mil­lió eurót osz­tott ki mun­ká­sa­ink a vég­ren­de­lete alap­ján ka­rá­csonyra.
  • Szerző: T.D.

Nagyon meglepődhettek az Enoplastic gyár munkatársai, miután júniusban elhunyt főnökük milliós karácsonyi bónuszt ajándékozott nekik.

A borosüveghez dugókat és címkéket készítő Piero Macchi, az Enoplastic alapítója, 85 éves korában hunyt el. Halála előtt nem sokkal változtatta meg végrendeletét úgy, hogy vagyonából az olasz Alpokban fekvő Bodio Lomnagó-i gyár 250 munkatársa is részesüljön.

A nem várt ajándék (Fotó: yesware.com)
A nem várt ajándék (Fotó: yesware.com)

A karácsonyi ajándékot a megboldogult felesége intézte el. A csekkel együtt köszönőlapot is kapott mindenki.

A gyár nemrég felvett munkatársai fejenként kétezer (630 ezer forint), míg a régi dolgozók fejenként tízezer ( 3,1 millió forint) eurót kaptak.

Azoknak a családoknak, akikről Piero Macchi tudta, hogy szegényebbek, még több pénzt juttatott.

Az 1957-ben alapított vállalat évente 2,5 milliárd terméket készít, és ezeket a világ 80 országában értékesíti. A cég humánpolitikája mindig is a családias légkör kialakítására törekedett a munkások és a vezetőség körében. Ez a példa szerint sikerült is. Cégtulajok, a lecke feladva, ezt tessék lekörözni.

Eközben a címlapon