INSIDER

A Fi­desz nép­sze­rű­sége to­vább nőtt, biz­tos­nak tűnik 14 EP-man­dá­tum

Nö­velte nép­sze­rű­sé­gét a Fi­desz-KDNP, a biz­tos sza­va­zók 57 szá­za­léka a kor­mány­pár­to­kat vá­lasz­taná - ol­vas­ható a Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sá­ban, amely rész­le­teit pén­te­ken kö­zöl­ték az MTI-vel.
  • Szerző: RIPOST

Az adatok szerint a kormánypártok támogatottsága egy százalékponttal magasabb a márciusi adatnál és tíz százalékponttal haladja meg a 2018 áprilisi országgyűlési választás belföldi listás eredményét.

A Jobbik és az MSZP-Párbeszéd tábora némileg, hibahatáron belül zsugorodott március óta: előbbi 12 százalékról 11 százalékra rontott, utóbbi pedig 11-ről 10 százalékra.

A Nézőpont Intézet becslése szerint a magyar mandátumok kétharmadát, azaz 14 képviselői helyet szerezne a Fidesz-KDNP egy most vasárnapi EP-választáson. Ez azt jelenti, hogy jelenlegihez képest kettővel több politikust küldhetne az uniós törvényhozásba.

A Jobbik és az MSZP-P két-két mandátumra számíthat, akárcsak a hónap nyertesének tekinthető DK, amely 6 százalékról 8 százalékra növelte támogatottságát. A párt hagyományosan aktív táborával még meglepetést is okozhat a kampányhajrában az elemzés szerint.