RIPOSTER

A csa­ládi vál­lal­ko­zás nem csak a német gaz­da­sági csoda alapja lehet

A cél, hogy a csa­ládi vál­lal­ko­zá­sok több, mint a felét te­gyék ki a ma­gyar gaz­da­ság­nak. A mi­nisz­ter­el­nök az or­szág ke­leti fe­lébe uta­zott.
  • Szerző: Ripost

A lehető legtöbb családi vállalkozás, ez a német gazdasági csoda egyik alapja, ezt el kell tanulnunk tőlük - mondta a Nyírségben Orbán Viktor egy családi vállalkozásból kinőtt gyárban. De szóba került a biztonság kérdése is.