MANI

90 évig fogunk élni?

2030-ra el­ér­het­jük, hogy meg­él­jük a 90 éves vár­ható élet­tar­ta­mot. Zsu­go­rodni fog a nők és a férfiak kö­zötti élet­hossz­kü­lönb­ség is. Lon­doni ku­ta­tók ju­tot­tak erre a meg­lepő ered­ményre. A ko­reai, a fran­cia, a spa­nyol és a japán nők ter­vez­het­nek a leg­hosszabb élet­tel.
  • Szerző: R.A.

Vasilis Kontis, a londoni Imperial College kutatója és munkatársai felfedezték, hogy az iparosodott országokban élők várható élettartama 2030-ra 90 év fölé emelkedhet. 35 ország adatainak elemzése alapján jutottak a megdöbbentő eredményre. 

A tanulmány szerint a férfiak és a nők várható élettartama közti különbségek is csökkenni fognak. Kutatásaik szerint ez a jövőkép az egészségügy eredményeinek a bizonyítéka lesz. Azonban mindez nem valósulhat meg, ha a politika nem támogatja az egyre idősödő lakosságot.

Egy statisztikai modell és az Egészségügyi Világszervezet születési és halálozási adatai alapján számolták ki a 35 fejlett ipari állam jövendőbeli várható élettartamát. Az eredmények szerint a férfiak élettartama növekedésének valószínűsége legalább 85 százalékos, a nők esetében pedig 65 százalékos lett.

Fotó: Twitter

A tanulmány a regionális különbségekre is rávilágított.  57 százalékos a valószínűsége annak, hogy 2030-ra Dél-Koreában 90 év fölé emelkedik a várható élettartam. Hasonló kort érhetnek meg a francia, a spanyol és a japán nők is. Ez a szerzők szerint azért meglepő, mert egyes szakértők eddig úgy gondolták, hogy a 90 éves kor átlépése szinte lehetetlen.

Az, hogy a vizsgált országokban a nők magasabb kort érnek meg, mint a férfiak, annak köszönhető, hogy a férfiak gyakrabban szenvednek halálos sérüléseket és gyakran élnek káros szenvedéllyel. A dohányzás is  jelentősen növeli a tüdőrák és a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát.